Ada kesalahan di dalam gadget ini

Jumat, 15 Oktober 2010

Wanita Solehah Adalah Tiangnya Negara

Didalam diri manusia terdapat segumpal darah yang mana,
apa bila segumpal darah itu baik maka baiklah manusia itu,
tetapi apabila segumpal darah itu buruk maka buruklah manusia itu
dan segumpal darah itu adalah "HATI"